Despre noi

SC Pieţe-Servicii Comunitare Muscel SRL

– societate cu capital de stat, asociat unic Municipiul Campulung prin Consiliul Local Campulung, conf. H.C.L. nr.98 din 05.08.2010,  str. Piaţa Jurământului, nr.1, judeţul Argeş

J03/779/16.08.2010, CUI. RO 27280123

Telefon/Fax : 0248 512656,

Conducere

Administrator: ing. Vlădescu Ionel

Sef serviciu financiar-contabil: ec. Mohr Maria

Consilier juridic: Boeru Eduard

Casier central: Ilinca Ion